Aanvraag bijlage verkoop nieuwbouw

 

Op basis van de ingevulde gegevens wordt de bijlage Dubbele Woonlasten Garantie, inclusief unieke registratiecode, opgesteld en per e-mail naar de contactpersoon toegestuurd.

VERKOPER

.
Bedrijfsnaam:      
Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Plaatsnaam:
Contactpersoon: Functie: Emailadres: Telefoonnummer:

.

VERKOCHT OPBJECT MET DUBBELE WOONLASTEN GARANTIE

.
Naam project: Plaats van het project: Bouwnummer: Adresgegevens:

.

KOPER(S)Koper 1 De heer Mevrouw
Voorletters: Achternaam: E-mailadres:Koper 2 De heer Mevrouw
Voorletters: Achternaam:


.

ADRES EIGEN WONING KOPER(S)

Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Plaatsnaam:

.

GEGEVENS DUBBELE WOONLASTEN GARANTIE

Datum koopovereenkomst: Termijn:

 1 jaar 2 jaar
Depotbedrag:  De kosten voor het afsluiten van Dubbele Woonlasten Garantie bedragen €395,- incl. BTW voor koper en verkoper.