Aanvraag bijlage verkoop bestaande bouw

 

Op basis van de ingevulde gegevens wordt de bijlage Dubbele Woonlasten Garantie, inclusief unieke registratiecode, opgesteld en per e-mail naar de contactpersoon toegestuurd.

GEGEVENS BEMIDDELAAR

.
Bedrijfsnaam:      
Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Plaatsnaam:
Contactpersoon: Functie: Emailadres: Telefoonnummer:

.

GEGEVENS VERKOPER(S)Verkoper 1 De heer Mevrouw
Voorletters: Achternaam: E-mailadres:Verkoper 2 De heer Mevrouw
Voorletters: Achternaam:


.

VERKOCHT OPBJECT MET DUBBELE WOONLASTEN GARANTIE


Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Plaatsnaam:

.

KOPER(S)Koper 1 De heer Mevrouw
Voorletters: Achternaam: E-mailadres:Koper 2 De heer Mevrouw
Voorletters: Achternaam:


.

ADRES EIGEN WONING KOPER(S)

Straatnaam: Huisnummer: Postcode: Plaatsnaam:

.

GEGEVENS DUBBELE WOONLASTEN GARANTIE

Datum koopovereenkomst: Termijn:

 1 jaar 2 jaar
Depotbedrag:  De kosten voor het afsluiten van Dubbele Woonlasten Garantie bedragen €395,- incl. BTW voor koper en verkoper.